CHUYÊN GIA

...
VŨ KHẮC AN

Giám đốc điều hành

...
ĐINH TRẦN TRUNG HIẾU

Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

...
NGUYỄN ANH VŨ

Trưởng bộ phận Tư vấn triển khai

...
NGUYỄN THỊ UYÊN THẢO

Kỹ thuật trưởng

...
HUỲNH NGỌC VINH

Chuyên gia tư vấn chiến lược & quản lý, tư vấn tái cấu trúc cho doanh nghiệp ngành gỗ, nội thất.

...
BÙI QUANG VINH

Chuyên gia tư vấn chính sách nhân sự & phát triển nguồn nhân lực; Tái cấu trúc doanh nghiệp

VŨ KHẮC AN - Ban Lãnh Đạo
...

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ BYS ERP

Khách hàng

Khách hàng hài lòng

Dự án thành công

Previous Next