KHÁCH HÀNG

TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG

Trở lại

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ NGÔI NHÀ XANH

Green Home là một trong những công ty chuyên gia công nội thất gỗ teak lớn nhất Việt Nam cho thị trường Mỹ, Châu Âu. BYS đã cùng Green Home tư vấn và phát triển phần mềm ERP cho doanh nghiệp theo nhu cầu thực tế của công ty. Đáp ứng kịp thời và hiệu quả. Các phân hệ được áp dụng triển khai trên hệ thống phát triển phần mềm ERP như sau:

 • Tư vấn tái cấu trúc
 • Tư vấn chuẩn hóa quy trình hoạt động
 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Mua hàng
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Kho
 • Quản lý Tài chính Kế toán
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý Nhân sự và Tiền lương
 • Quản lý bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị

Thời gian triển khai:

 • 12 tháng

Quy mô dự án:

 • Công ty và nhà máy sản xuất tại Bình Dương.