KHÁCH HÀNG

TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG

Trở lại

CÔNG TY CP TRANG TRÍ

Trang Trí là nhà cung cấp vật liệu xây dựng lớn nhất ở các tỉnh miền tây. Họ đã quyết định chọn BYS cung cấp giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp với các phân hệ:

  • Tư vấn chuẩn hóa quy trình hoạt động
  • Quản lý Bán hàng
  • Quản lý Mua hàng
  • Quản lý kho
  • Quản lý Tài chính Kế toán
  • Quản lý Nhân sự và Tiền lương