KHÁCH HÀNG

TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG

Trở lại

CÔNG TY THƯƠNG MẠI NIXXIN

Công ty NIXXIN là công ty thương mại có văn phòng tai Hồng Kong, Trung Quốc, Pháp và Việt Nam. Nixxin chuyên thương mại các sản phẩm nội thất (Indoor) , đặt hàng gia công tại các xưởng sản xuất ở Việt Nam, Trung Quốc và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc:

  • Tư vấn chuẩn hóa qui trình hoạt động
  • Quản lý Bán hàng
  • Quản lý Mua hang & Gia công
  • Quản lý Kho
  • Quản lý Tài chính Kế toán
  • Quản lý Sản xuất (Đóng gói)
  • Quản lý Nhân sự và Tiền lương

Thời gian triển khai: 06 tháng

Quy mô dự án:

  • Văn phòng chính
  • Xưởng sản xuất Bình Dương