KHÁCH HÀNG

TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG

Trở lại

HAWA DDS

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN HAWA DDS

HAWA DDS là một dự án được tài trợ bởi chương trình FAO-EU FLEGT từ nguồn ngân sách Hỗ trợ Trực tiếp nhằm phát triển một nền tảng Hệ thống Giải trình Gỗ Hợp pháp tự nguyện ở cấp độ hiệp hội để giúp cho các doanh nghiệp SX đồ gỗ Việt Nam chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc các loại gỗ được sử dụng. HAWA DDS được phát triển bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. HCM (HAWA) và được chấp thuận bởi Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam trước khi được FAO-EU FLEGT phê duyệt với tổng ngân sách xấp xỉ 500.000 USD.

Dự án HAWA DDS được triển khai thành 2 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2017 và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020 với mục tiêu cung cấp một giải pháp giải trình gỗ hợp pháp hiệu quả và phù hợp cho các doanh nghiệp SX ngành chế biến gỗ của Việt Nam để xuất khẩu các sản phẩm sang EU và các thị trường phát triển khác trong bối cảnh chuyển đổi khi quá trình đàm phán VPA đã kết thúc và hệ thống cấp phép FLEGT của Việt Nam sẽ được áp dụng trong tương lai gần.

BYS tự hào đã góp mặt vào hoạt động về phát triển sản phẩm thông qua phần mềm kiểm tra & xây dựng giải pháp truy xuất nguồn dữ liệu cho Hệ thống quản lý thông tin Lâm Nghiệp thuộc Tổng Cục Lâm Nghiệp Việt Nam. Dưới là thông tin chính cho việc tham gia hoạt động phát triển sản phẩm của Công Ty Cổ Phần BYS.

Dự án HAWA DDS, sẽ phát triển những sản phẩm chính:

  1. Tư vấn và phát triển chung và chi tiết cho nền tảng HAWA DDS.
  2. Tham gia phát triển bộ Tài liệu cơ bản (Basic Doc).
  3. Chuyển bộ tài liệu cơ bản sang các định dạng điện tử cho hệ thống.
  4. Xây dựng giải pháp trích xuất dữ liệu từ FORMIS (Hệ thống quản lý thông tin lâm nghiệp của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam) và dự án iTwood để xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gỗ hợp pháp cho nền tảng HAWA DDS, và tích hợp HAWA DDS vào FORMIS. Sự phát triển này sẽ bao gồm các nhiệm vụ sau:
  • Nghiên cứu nền tảng FORMIS và iTwood
  • Tích hợp cơ sở dữ liệu rừng trồng đã được chứng nhận FSC của Việt Nam
  • Nghiên cứu các yêu cầu của  HAWA DDS
  • Phát triển giải pháp