Tin tức

TRANG CHỦ Tin tức

Lựa chọn một hệ thống ERP không phải là một quyết định được xem nhẹ. Nó có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa hiệu suất kinh doanh và lợi nhuận được cải thiện đáng kể khi làm đúng hoặc bị mắc kẹt với nhiều quy trình phức tạp hơn và giảm hiệu suất nếu nó sai

ISO và ERP là hai ứng dụng thường xuyên thấy trong doanh nghiệp, ISO là những bộ tiêu chuẩn quốc tế đưa ra để doanh nghiệp đạt được, còn phần mềm ERP là giải pháp giúp doanh nghiệp vận hành phải tuân theo và thực hiện

Nhà sản xuất và phân phối ngày nay phải đối mặt với vô số thách thức kinh doanh. Chúng bao gồm sự trùng lặp của các quy trình với các hệ thống khác nhau, không có khả năng hỗ trợ lực lượng người lao động

ERP là từ viết tắt của Enterprise Resource Planning, dùng để chỉ phần mềm và hệ thống được sử dụng để lập kế hoạch và quản lý tất cả chuỗi cung ứng cốt lõi, sản xuất, dịch vụ, tài chính và các quy trình khác của một tổ chức.