Tin tức

TRANG CHỦ Tin tức

ISO và ERP là hai ứng dụng thường xuyên thấy trong doanh nghiệp, ISO là những bộ tiêu chuẩn quốc tế đưa ra để doanh nghiệp đạt được, còn phần mềm ERP là giải pháp giúp doanh nghiệp vận hành phải tuân theo và thực hiện

ERP là từ viết tắt của Enterprise Resource Planning, dùng để chỉ phần mềm và hệ thống được sử dụng để lập kế hoạch và quản lý tất cả chuỗi cung ứng cốt lõi, sản xuất, dịch vụ, tài chính và các quy trình khác của một tổ chức.

Công ty cổ phần BYS triển khai cài đặt phần mềm và training sử dụng phần mềm erp cho ngành gỗ BYS Wood với Nixxin

Như nhiều ngành nghề khác, ngành gỗ - nội thất Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi dịch Covid-19, nhưng tinh thần HAWA - Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ TPHCM là không muốn than khóc mà xem đây như cơ hội để họ chuyển đổi số toàn diện, chuẩn bị nội lực chiếm lĩnh thị trường sau mùa dịch.