MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

TRANG CHỦ MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

Trở lại

HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN HAWA DDS

HAWA DDS là một dự án được tài trợ bởi chương trình FAO-EU FLEGT từ nguồn ngân sách Hỗ trợ Trực tiếp nhằm phát triển một nền tảng Hệ thống Giải trình Gỗ Hợp pháp tự nguyện ở cấp độ hiệp hội để giúp cho các doanh nghiệp SX đồ gỗ Việt Nam chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc các loại gỗ được sử dụng. HAWA DDS được phát triển bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. HCM (HAWA) và được chấp thuận bởi Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam trước khi được FAO-EU FLEGT phê duyệt với tổng ngân sách xấp xỉ 500.000 USD. 

Dự án HAWA DDS được triển khai thành 2 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2017 và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020 với mục tiêu cung cấp một giải pháp giải trình gỗ hợp pháp hiệu quả và phù hợp cho các doanh nghiệp SX ngành chế biến gỗ của Việt Nam để xuất khẩu các sản phẩm sang EU và các thị trường phát triển khác trong bối cảnh chuyển đổi khi quá trình đàm phán VPA đã kết thúc và hệ thống cấp phép FLEGT của Việt Nam sẽ được áp dụng trong tương lai gần.

Giai đoạn 1 của dự án đã được triển khai trong 5 tháng, từ 01/3/2017 – 31/8/2017 với nhiệm vụ phát triển một bản kế hoạch dự án toàn diện XD hệ thống Giải trình Gỗ Hợp pháp của HAWA (HAWA DDS) với mong muốn sẽ phù hợp với cả 2 bối cảnh: trước và sau khi triển khai hệ thống cấp phép FLEGT của Việt Nam.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ được triển khai trong 30 tháng, từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2020 với mục tiêu tổng thể là: “Xây dựng và vận hành hệ thống Giải trình Gỗ Hợp pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp là thành viên và không phải thành viên HAWA đáp ứng được các yêu cầu của thị trường quốc tế, và tạo điều kiện tuận thủ các yêu cầu của Hệ thống Đảm bảo Gỗ Hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) và Hệ thống Phân loại Doanh nghiệp (OCS)”.

Các hoạt động được triển khai trong dự án

Hoạt động 1.1: Hoàn thiện thiết kế tổng thể của nền tảng HAWA DDS và các cấu phần chủ chốt

Hoạt động 1.2: Phát triển các Điều khoản Tham chiếu (ToRs) và tuyển dụng các nhà thầu phát triển dự án

Hoạt động 1.3: Phát triển Bộ tài liệu Cốt lõi của HAWA DDS

Hoạt động 1.4: Phát triển bộ chứng từ cơ bản giải trình nguồn gốc hợp pháp dành cho nội địa được ứng dụng trong Cơ sở Dữ liệu Nguồn gỗ Hợp pháp.

Hoạt động 1.5: Phát triển và thiết lập Cơ sở Dữ liệu Nguồn gỗ Hợp pháp (LTSD)

Hoạt động 1.6: Phát triển nền tảng HAWA DDS và các yêu cầu về cơ sở hạ tầng tin học.

Hoạt động 2.1: Thiết lập vận hành cho việc thử nghiêm nền tảng HAWA DDS

Hoạt động 2.2: Đào tạo nhân viên dự án HAWA DDS

Hoạt động 2.3: Đào tạo cho các hội viên HAWA tham gia thử nghiệm hệ thống HAWA

Hoạt động 2.4: Nhà phát triển HAWA DDS tiến hành đánh giá hệ thống

Hoạt động 3.1: Chính thức Khởi động vận hành hệ thống HAWA DDS

Hoạt động 3.2: Ứng dụng Chính sách Mua sắm Gỗ Hợp pháp

Hoạt động 3.3: Phát triển và hỗ trợ các hoạt động truyền thông có trọng điểm nhằm giúp cho HAWA mở rộng thành viên của nền tảng HAWA DDS

Hoạt động 3.4: Thực hành và bắt đầu triển khai HAWA DDS với các DN hội viên và không phải hội viên HAWA, bao gồm các nhà cung cấp gỗ nội địa.

Hoạt động 3.5: Tiến hành đánh giá hoạt động năm đầu tiên hoặc kiểm toán hệ thống đối với HAWA DDS

Hoạt động 4.1: Phát triển và hỗ trợ các hoạt động truyền thông có trọng điểm nhằm xúc tiến sự công nhận HAWA DDS trong các hệ thống VNTLAS và OCS

Hoạt động 4.2: Đánh giá toàn bộ các hội thảo, seminar, và đào tạo của dự án

Hoạt động 4.3: Hoàn tất các hoạt động nâng cao nhận thức và nhận diện hình ảnh dự án

Hoạt động 4.4: Đánh giá Dự án lần cuối và Hội thảo Đóng Dự án.

BYS tự hào đã góp mặt vào một phần nhỏ trong hoạt động về phát triển sản phẩm thông qua phần mềm kiểm tra & xây dựng giải pháp truy xuất nguồn dữ liệu cho Hệ thống quản lý thông tin Lâm Nghiệp thuộc Tổng Cục Lâm Nghiệp Việt Nam.

Dự án sẽ được phát triển những sản phẩm chính như sau:

  1. Tư vấn và phát triển chung và chi tiết cho nền tảng HAWA DDS
  2. Tham gia phát triển bộ Tài liệu cơ bản (Basic Doc)
  3. Chuyển bộ tài liệu cơ bản sang các định dạng điện tử cho hệ thống
  4. Xây dựng giải pháp trích xuất dữ liệu từ FORMIS (Hệ thống quản lý thông tin lâm nghiệp của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam)  và dự án iTwood để xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gỗ hợp pháp cho nền tảng HAWA DDS, và tích hợp HAWA DDS vào FORMIS. Sự phát triển này sẽ bao gồm các nhiệm vụ sau:
  • Nghiên cứu nền tảng FORMIS và iTwood
  • Tích hợp cơ sở dữ liệu rừng trồng đã được chứng nhận FSC của Việt Nam
  • Nghiên cứu các yêu cầu của  HAWA DDS
  • Phát triển giải pháp